Privacybeleid

Als je je inschrijft voor één van onze wandeltochten, dan stuur je ons enkele persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de voorbereiding van ons evenement en het evenement zelf goed te laten verlopen. Je kunt erop vertrouwen dat wij altijd zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en ieders privacy respecteren!

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Inschrijving
Als je je hebt ingeschreven, gebruiken we jouw gegevens om je officieel als deelnemer in onze administratie op te nemen. Nadat de inschrijving volledig is afgerond, bewaren wij deze gegevens om alles tijdens het evenement goed te laten verlopen.

Tijdens ons evenement
De vrijwilligers bij het start- en finishbureau weten dankzij de gegevens van jouw inschrijving dat jij deel mag nemen aan onze tocht. Dat is noodzakelijk, omdat we anders op het moment dat je je ’s nachts/’s ochtends meldt en na afloop van de tocht niet weten wie je bent. Daarnaast kan deze informatie zeer belangrijk zijn in het geval van calamiteiten, dus het is voor iedereen prettig dat deze informatie bij ons bekend is.

E-mail
Alle ingeschreven deelnemers worden in aanloop naar ons evenement extra geïnformeerd via e-mail. Dit doen wij, zodat jij je optimaal voor kunt bereiden, bijvoorbeeld omdat wij de route alvast digitaal verstrekken.

Altijd veilig
Je kunt erop vertrouwen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons. Jouw gegevens worden niet openbaar gemaakt en worden ook niet gedeeld met derden.

Inzien, laten wijzigen of laten verwijderen van je gegevens
Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als je dit wilt doen, neem dan contact met ons op en dan wordt er zo snel mogelijk actie ondernomen. Let op: als je bij ons bent ingeschreven en deel wilt nemen aan één van onze tochten, dan kunnen wij je gegevens tussentijds niet verwijderen. Deze worden dan na het evenement verwijderd, zodat je nog wel deel kunt nemen aan ons evenement.

Foto’s
Voor alle foto’s die wij gebruiken voor promotie van ons evenement (denk aan: website, flyers, nieuwsartikelen), hebben wij toestemming van de mensen die daar herkenbaar op staan. Zie je toch een foto van jezelf waarvan je wilt dat wij die niet meer gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Heb je naar aanleiding van ons privacybeleid vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.