Deelnemersreglement

Deelnemers dienen het volgende in acht te nemen en op te volgen. Deelneming aan ons wandelevenement betekent dat je akkoord gaat met onderstaand deelnemersreglement/algemene voorwaarden.

 • Annuleren van deelname kan tot en met 2 juni 2024. Het inschrijfgeld wordt dan minus € 7,25 administratiekosten overgeboekt op het bij ons bekende bankrekeningnummer.
 • Na 2 juni 2024 is er geen restitutie meer mogelijk van inschrijfgelden. Deze regeling is mede ingesteld met advies van de rechtskundige van de KWBN.
 • Bij onvoorziene omstandigheden kan de organisatie het volgende besluiten om het welzijn van de wandelaars en vrijwilligers te waarborgen:
  1) Inkorten afstanden.
  2) Aanpassen start- en finishtijden.
  3) Het gehele evenement afgelasten. In dit laatste geval wordt binnen twee maanden het inschrijfgeld minus € 7,25 administratiekosten overgeboekt op het bij ons bekende correspondeerde bankrekeningnummer.
 • Voor consumptiemunten die je bij de start- en finishlocatie koopt, kun je geen geld terugkrijgen.
 • Je neemt deel op eigen risico en onder je eigen aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het normale verkeersreglement is van kracht tijdens de wandeling.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen deelnemen met toestemming van ouders/voogd.
 • Deelnemers aan de 80 km tocht zijn verplicht reflecterende hesjes of kleding te dragen tot aan de ontbijtlocatie op 30 km in de route. Aanvullend advies: draag witte LED druppelverlichting aan je voorzijde en rode LED druppelverlichting aan je achterzijde.
 • Oversteekplaatsen bij drukke gemeentelijke en provinciale wegen zijn met zorg gekozen: neem je tijd bij oversteekplaatsen (vooral bij 80 km wegen) en neem op rotondes de voorrangsregels in acht en steek bij verkeerslichten alleen over bij groen licht.
 • Een aantal rustposten is bij brandweerposten die in bedrijf zijn; volg te allen tijde de instructies op van het brandweerpersoneel.
 • Blijf weg bij brandweervoertuigen waarvan de zwaailampen aan zijn; ga er niet voor, achter of naast staan!
 • (Sport)tassen kunnen op eigen verantwoordelijkheid achter gelaten worden op de startlocatie. Je dient zelf te zorgen voor het neerzetten van de sporttas op de aangegeven plaatsen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor ontbrekende zaken.
 • Volg in de natuurgebieden de instructies op die op de bordjes staat bij betreden van deze gebieden.
 • Volg te allen tijde de opdrachten van medewerkers van Twickel, Natuurmonumenten en Gelderse Landschappen en Kasteelen op.
 • Er zijn enkele controleposten onderweg omdat de 80 km Kennedymars een geregistreerde KWBN prestatiewandeling is. Controleposten worden strategisch gekozen om afsnijden op het parcours te voorkomen. Bij een onvolledige gemerkte controlekaart kan het hoofd van het Startbureau besluiten om geen stempel te zetten op de KW-stempelkaart.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Muziekdragers meenemen is prima, maar alleen met een gematigd geluidssterkte; andere wandelaars kiezen voor de rust.
 • Onderweg kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden door de organisatie voor promotionele doeleinden van stichting Liemers Klumpke.
 • Deelnemers die door enig toedoen stichting Liemers Klumpke en/of haar vrijwilligers schade berokkenen en/of onheus bejegenen, kunnen met onmiddellijke ingang door de organisatie worden uitgesloten van deelname aan de tocht waarvoor zij zich hebben ingeschreven en/of toekomstige tochten, zonder teruggave van inschrijfgeld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.