Deelnemersreglement

Deelnemers dienen het volgende in acht te nemen en op te volgen. Deelneming aan ons wandelevenement betekent dat je akkoord gaat met onderstaand deelnemersreglement.

 • Annuleren van deelname kan tot uiterlijk 1 juni 2020. Het inschrijfgeld wordt dan minus €5 administratiekosten overgeboekt op het bij ons bekende correspondeerde bankrekeningnummer.
 • Na 1 juni 2020 is er geen restitutie meer mogelijk van inschrijfgelden. Deze regeling is mede ingesteld met advies van de rechtskundige van de KWBN.
 • Bij onverwachte en/of onvoorziene omstandigheden kan de organisatie het volgende besluiten om het welzijn van de wandelaars en vrijwilligers te waarborgen:
  1) Inkorten afstanden;
  2) Aanpassen start- en finishtijden;
  3) Het gehele evenement afgelasten. In dit laatste geval wordt binnen twee maanden het inschrijfgeld minus €5 administratiekosten overgeboekt op het bij ons bekende correspondeerde bankrekeningnummer.
 • Je neemt deel onder je eigen aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het normale verkeersreglement is van kracht tijdens de wandeling.
 • Deelnemers aan de 80 km tocht zijn verplicht reflecterende hesjes of kleding te dragen tot aan de ontbijtlocatie op 30 km in de route. Aanvullend advies: draag witte LED druppelverlichting aan je voorzijde en rode LED druppelverlichting aan je achterzijde.
 • Oversteekplaatsen bij drukke gemeentelijke en provinciale wegen zijn met zorg gekozen: neem je tijd bij oversteekplaatsen (vooral bij 80 km wegen) en neem op rotondes de voorrangsregels in acht en steek bij verkeerslichten alleen over bij groen licht.
 • Een aantal rustposten is bij brandweerposten die in bedrijf zijn; volg te allen tijde de instructies op van het brandweerpersoneel.
 • Blijf weg bij brandweervoertuigen waarvan de zwaailampen aan zijn; ga er niet voor, achter of naast staan!
 • Sporttassen kunnen op eigen verantwoordelijkheid achter gelaten worden in Huis van Droo. U dient zelf te zorgen voor het neerzetten van de sporttas op de aangegeven plaatsen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor als u iets mist.
 • 80 km wandelaars hebben tijdens het ontbijt toegang tot hun sporttas.
 • 80 en 50 km wandelaars krijgen op vertoon van hun start-/controlekaart de consumpties.
 • 30 en 40 km wandelaars krijgen een consumptiekaart mee. Iedere unieke consumptie wordt van de consumptiekaart afgescheurd en afgegeven bij ontvangst consumptie.
 • Overige deelnemers kunnen ook een sporttas achterlaten met douchespullen en schone kleren voor na afloop van de wandeltocht.
 • Volg in de natuurgebieden de instructies op die op de bordjes staat bij betreden van deze gebieden.
 • Volg te allen tijde de opdrachten van medewerkers van Twickel, Natuurmonumenten en Gelderse Landschappen en Kasteelen op.
 • Er zijn enkele controleposten onderweg omdat de 80 km Kennedymars een geregistreerde KWBN prestatiewandeling is. Controleposten worden strategisch gekozen om afsnijden op het parcours te voorkomen.
 • Bij een onvolledige gemerkte controle kaart kan het hoofd van het Startbureau besluiten om geen stempel te zetten op de KW-stempelkaart.
 • Honden zijn niet toegestaan in verband met overtocht over privéterreinen waar honden niet toegestaan zijn.
 • Muziekdragers meenemen is prima maar alleen met een gematigd geluidssterkte; andere wandelaars kiezen voor de rust!
 • Onderweg kunnen er foto’s gemaakt worden door de organisatie voor promotionele doeleinden van de Liemers Posbankloop.
 • Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.