Deelnemersreglement

Deelnemers dienen het volgende in acht te nemen en op te volgen. Deelneming aan ons wandelevenement betekent dat je akkoord gaat met onderstaand deelnemersreglement/algemene voorwaarden.

 • De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die deelnemers ondervinden tijdens het wandelen van onze tocht(en).
 • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan door externe partijen beschikbaar gestelde locatie of materiaal.
 • De deelnemer dient zich tijdens het wandelen te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de route te wijzigen.
 • Er is geen EHBO of andere noodvoorziening aanwezig.
 • Mochten de routes door externe omstandigheden niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan bestaat er geen recht op teruggave van inschrijfgelden en/of op vergoeding van (im)materiële schade.
 • Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer, bestaat er geen recht op teruggave van inschrijfgelden.
 • Het normale verkeersreglement is van kracht tijdens de wandeling.
 • Volg in de natuurgebieden de instructies op die op de bordjes staat bij betreden van deze gebieden.
 • Honden zijn niet toegestaan op de 10 t/m 50 kilometer wandelroutes in verband met overtocht over privéterreinen waar honden niet toegestaan zijn. Voor de 80 en 105 kilometer geldt dat wandelaars zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren of honden wel of niet toegestaan zijn op de gekozen route.
 • Muziekdragers meenemen is prima, maar alleen met een gematigd geluidssterkte; andere wandelaars kiezen voor de rust!
 • Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.