Deelnemersreglement

Deelnemers dien volgende in acht te nemen en op te volgen, degene die deelnemen gaan akkoord met onderstaand regelement.

U neemt deel onder u eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Het normale verkeersreglement is van kracht tijdens de wandeling.

Kennedymars deelnemers zijn verplicht reflecterende hesjes of jasjes te dragen tot aan de ontbijtlocatie op 30 km in de route.

Oversteekplaatsen bij drukke gemeentelijke en provinciale wegen zijn met zorg gekozen: Neem op rotondes de voorrangsregels in acht en steek bij verkeerslichten alleen over bij groen licht.

Rustposten zijn ook bij Brandweerposten die in bedrijf zijn, volg ten alle tijden de instructies op van het brandweerpersoneel.

Blijf weg bij Brandweervoertuigen waarvan de zwaailampen aan zijn, ga er niet voor, achter of naast staan!

Team Liemers Posbankloop vervoert de tassen van de Kennedymars deelnemers naar de ontbijtlocatie. U dient zelf te zorgen voor het afgeven van de sporttas op de aangegeven plaatsen. Wij zorgen voor het transport en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor als u iets mist.

Volg in de natuurgebieden de instructies op die op de bordjes staat bij betreden van deze gebieden.

Volg ten alle tijden de opdrachten van medewerkers van Natuurmonumenten op.

Er zijn enkele controleposten onderweg omdat de Kennedymars een geregistreerde KWBN prestatiewandeling is. Controleposten worden strategisch gekozen om afsnijden op het parcours te voorkomen.

Bij een onvolledige gemerkte controle kaart kan het hoofd van het Startbureau besluiten om geen stempel te zetten op de KW-stempelkaart.

Honden zijn toegestaan maar moeten aangelijnd zijn binnen de bebouwde kommen, in natuurgebieden en als u met meerdere personen samen loopt. Als u een hond meeneemt moet u dat van te voren melden op info@liemersposbankloop.nl

Muziekdragers meenemen is prima maar alleen voor je zelf. Hoorbare muziek voor andere deelnemers is niet toegestaan.