Deelnemersreglement

Deelnemers dienen het volgende in acht te nemen en op te volgen, deelnemers gaan akkoord met onderstaand reglement.

 • U neemt deel onder u eigen aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het normale verkeersreglement is van kracht tijdens de wandeling.
 • Kennedymarsdeelnemers zijn verplicht reflecterende hesjes of kleding te dragen tot aan de ontbijtlocatie op 30 km in de route.
 • Oversteekplaatsen bij drukke gemeentelijke en provinciale wegen zijn met zorg gekozen: neem op rotondes de voorrangsregels in acht en steek bij verkeerslichten alleen over bij groen licht.
 • Een aantal rustposten is bij brandweerposten die in bedrijf zijn; volg te allen tijde de instructies op van het brandweerpersoneel.
 • Blijf weg bij brandweervoertuigen waarvan de zwaailampen aan zijn; ga er niet voor, achter of naast staan!
 • Sporttassen kunnen op eigen verantwoordelijkheid achter gelaten worden in Huis van Droo. U dient zelf te zorgen voor het afgeven van de sporttas op de aangegeven plaatsen. Wij nemen er geen enkele verantwoordelijkheid voor als u iets mist.
 • Kennedywalkers kunnen tijdens het ontbijt toegang tot hun sporttas.
 • Overige deelnemers kunnen ook een sporttas achterlaten met douchespullen en schone kleren voor na afloop van de wandeltocht.
 • Volg in de natuurgebieden de instructies op die op de bordjes staat bij betreden van deze gebieden.
 • Volg te allen tijde de opdrachten van medewerkers van Twickel, Natuurmonumenten en Gelderse Landschappen en Kasteelen op.
 • Er zijn enkele controleposten onderweg omdat de Kennedymars een geregistreerde KWBN prestatiewandeling is. Controleposten worden strategisch gekozen om afsnijden op het parcours te voorkomen.
 • Bij een onvolledige gemerkte controle kaart kan het hoofd van het Startbureau besluiten om geen stempel te zetten op de KW-stempelkaart.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Muziekdragers meenemen is prima maar alleen met een gematigd geluidssterkte; andere wandelaars kiezen voor de rust!